Szechenyi 2020

A projekt ismertetése

A Jelenlegi helyzet áttekintése

Az elmúlt 30 évben a Derecskei-főcsatorna és a Derecskei – Kisdülő vízelvezető útvonalon a csatorna erősen feliszapolódott, a meglévő műtárgyak felújításra szorulnak. A projekt előkészítés előzményeként 2009 januárjában előzetes tanulmány készült Derecske térségének vízgazdálkodási fejlesztési lehetőségéről. Ennek kapcsán széles körű társadalmi vitára bocsájtották a tervezetet. A környező területek gazdái Derecske város önkormányzatával egybehangzóan állást foglaltak a fejlesztési koncepció megvalósítása mellett.

A projekt célja, hogy javuljon a terület káros vizeinek elvezetése, ezt szolgálják az épülő létesítmények és a csatorna-rekonstrukciós tevékenységek is. A rendszer ugyanakkor kettős működésűvé válik a fejlesztést követően: aszályos időben vízpótlási lehetőség is biztosítható a területen. A tervezett fejlesztések eredményeképp növekedni fog a visszatartható víz mennyisége, javul a terület vízzel való ellátottsága, ezáltal jobban kivédhető lesz a klímaváltozás szélsőséges hatása, a vizek többletéből vagy hiányából adódó kedvezőtlen hatás. A beruházás megvalósulásával a térség kiszámítható, biztonságos intenzív növénytermesztése lehetővé válik, ezáltal nagymértékben nő a mezőgazdaságból élők versenyképessége az agrárszektorban.

A projekt eredményeként a vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága a jelenleginek csaknem a négyszeresére nő, 4800 hektár kiterjedésű lesz.

Tervezett fejlesztések

Jelen projekt a Derecskei-főcsatorna teljes felújítását és a két felső, – a kitorkoláshoz legközelebb eső – belvízcsatornaként funkcionáló oldalágának, a Kösely II. mellékágnak valamint a Hozmánvölgyi 3. sz. csatornának a felújítását, illetve kettősműködésűvé tételét tartalmazza. A projekt része továbbá az Ürmöséri I. csatorna, a Derecske-Kisdülői csatorna és a Derecske-Kisdűlői I. csatorna fejlesztése. A munkálatok magukba foglalják a csatorna medrek és meglévő műtárgyak szükség szerinti átépítését, új műtárgyak építését. Emellett megtörténik a Derecskei-főcsatorna szivattyútelepének kapacitás bővítése. A projekt keretében megvalósuló fejlesztések hatályos vízjogi létesítési engedéllyel rendelkeznek.

Összefoglaló a főbb munkálatokról:

 • Csatorna burkolása (előregyártott mederelemmel): 5 244 m
 • Csatorna kotrás: 22 715 m
 • Új csatorna építése: 800 m
 • Vízkormányzó műtárgy építés, bontás (átereszek, vízkormányzó műtárgyak):
  o Új: 13 db
  o Felújítás (burkolat): 6 db
  o Átépítendő (szelvényméret, küszöb változás): 23 db
  o Elbontandó: 2 db
 • 8 db vadátjáró és 8 db vadkijáró építése a burkolt csatornaszakaszon.
 • Szivattyútelep bővítése (0,3 m3/s-ról 2 m3/s-ra való bővítés): 1 db
 • Gereb (uszadék eltávolító szerkezet) építése: 2 db

Derecskei helyszínrajz - 1
Derecskei helyszínrajz - 2

A Projekt jellemző adatai

Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) konzorciuma
Projekt címe: Derecskei-főcsatorna korszerűsítése
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.3.0- 15-2015- 00006
Szerződött támogatási összeg: 3 006 011 081 Ft
Támogatás %-os mértéke: 100%
Projekt kezdő időpontja:  2017.11.27.
A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2023. 10. 30.